ورود / عضویت
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
خوابش نمی گرفت خودش را به خواب زد - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 89
پیچید اگر به دور تنت بوریا کسی-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 294
همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 265
عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 283
عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 238
ای دشمن بی شرم من بابا ندارم-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 301
سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 280
شب ميان دفترم باباي بي سر مي كشم-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 188
مرغ دلم عاشق هوای رقیه است-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 175
رانده ام از دیده ی مجروح امشب خواب را-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 139
تا نگاهم به سرت خوردسرم درد گرفت - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 182
در آن سحر، خرابه هوایش گرفته بود-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 148
بيا اي سر به ويران با من ويران نشين سر كن - اشعار روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 161
طورنشین می شوم سحر که بیاید - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 151
زنده ماندن بدون بابا، نه کوفه رفتن، بدون سقا، نه - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 170
همينكه كنج خرابه خدا خدا كردم - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 191
آتش گرفتن جگرم را نگاه كن - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 213
هرچند بی تو دیدم دوران پیریم را - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 211
خبر داری پس از تو ای پدر من گریه کردم - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 193
دیده بگشا که دلم تنگ تر از تنگ شده - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 210
من نهاله سه ساله ای بودم - زبانحال و روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 203
از آن زمان که سر راه درد وا شده ام - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 166
از خيمه ها دور از تمناي نگاهم - زبانحال و روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 208
خوش آمدی و شدی شمع محفلم بابا - زبانحال ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 215
خيلي بزرگ بود قدم هاي كوچكت - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 208