ورود / عضویت
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
خوابش نمی گرفت خودش را به خواب زد - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 60
پیچید اگر به دور تنت بوریا کسی-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 271
همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 250
عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 262
عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 222
ای دشمن بی شرم من بابا ندارم-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 276
سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 261
شب ميان دفترم باباي بي سر مي كشم-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 172
مرغ دلم عاشق هوای رقیه است-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 155
رانده ام از دیده ی مجروح امشب خواب را-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 123
تا نگاهم به سرت خوردسرم درد گرفت - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 167
در آن سحر، خرابه هوایش گرفته بود-غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 135
بيا اي سر به ويران با من ويران نشين سر كن - اشعار روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 147
طورنشین می شوم سحر که بیاید - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 138
زنده ماندن بدون بابا، نه کوفه رفتن، بدون سقا، نه - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 159
همينكه كنج خرابه خدا خدا كردم - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 180
آتش گرفتن جگرم را نگاه كن - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 195
هرچند بی تو دیدم دوران پیریم را - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 196
خبر داری پس از تو ای پدر من گریه کردم - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 180
دیده بگشا که دلم تنگ تر از تنگ شده - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 196
من نهاله سه ساله ای بودم - زبانحال و روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 185
از آن زمان که سر راه درد وا شده ام - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 152
از خيمه ها دور از تمناي نگاهم - زبانحال و روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 194
خوش آمدی و شدی شمع محفلم بابا - زبانحال ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 202
خيلي بزرگ بود قدم هاي كوچكت - غزل روضه ارائه شده توسط کانون فرهنگی مذهبی بغض 193