ورود / عضویت
20
تو راهم زد اما تو خواب هم زد اما(شور) - حسین طاهری تو راهم زد اما تو خواب هم زد اما(شور) - حسین طاهری
+14
تو راهم زد اما تو خواب هم زد اما(شور) - حسین طاهری تو راهم زد اما تو خواب هم زد اما(شور) - حسین طاهری
6
حجم فایل : 6 مگابایت
 
 
دانلود
متن اشعار

تو راهم زد اما
تو خواب هم زد اما
دقیقا مثل من ربابم زد اما
سه سال با زن فرق داره
بدن با بدن فرق داره
تو راه تازه فهمیدم که
زدن با زدن فرق داره
تو راهم زد اما
تو خواب هم زد اما
دقیقا مثل من ربابم زد اما
سه سال با زن فرق داره
بدن با بدن فرق داره
تو راه تازه فهمیدم که
زدن با زدن فرق داره
منو بد زد بابا
تو صورت زد بابا
حالا دشوار میبینم بابا
سرت رو تار میبینم بابا
نشستم زد اما
دویدم زد اما
شبیه زجر من را
یزیدم زد اما
دیگه حرف بد فرق داره
کتک با لگد فرق داره
خلاصه که این زجر خیلی
با هر کی که زد فرق داره
میبردم زد بابا
تا خوردم زد بابا
رو بازوم زد بابا
به پهلوم زد بابا
حالا افتادی یادم بابا
که من از پا افتادم بابا
کمانم بود اما
طنابم بود اما
کنار طشت زر
شرابم بود اما
دیگه چوب زدن فرق داره
جلو چشم من فرق داره
چه قدر گفتمش بی انصاف
دهن با دهن فرق داره
ولیکن زد بابا
جلو من زد بابا
با دقت زد بابا